Σύμφωνα με νέα έρευνα, η έναρξη του σχολικού ωραρίου πριν από τις 8.30 το πρωί, αυξάνει το άγχος και τον κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη οι μαθητές. 

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ διαπίστωσαν, ότι ο πρώιμος χρόνος έναρξης του σχολείου συμπιέζει τη διάρκεια του ύπνου και αλλάζει την ποιότητά του, με αποτέλεσμα η ψυχική υγεία των παιδιών και ιδιαίτερα των εφήβων να επηρεάζεται αρνητικά.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 197 μαθητές, ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Στο πρώτο στάδιο, οι έφηβοι και οι γονείς τους κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, σχετικά με τις συνήθειες ύπνου των μαθητών, το χρόνο έναρξης του σχολείου και όταν ο μαθητής ήταν «πρωινός ή βραδινός» τύπος ατόμου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το αν ξεκινούσαν το σχολείο πριν ή μετά τις 8.30 π.μ.

Για περισσότερες από επτά ημέρες, οι μαθητές συμπλήρωσαν σε ένα ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις συνήθειες του ύπνου τους, την ποιότητα, τη διάρκεια αυτού, καθώς και την πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν:

Η έναρξη του σχολείου μετά τις 8.30 π.μ. συνδέονταν με μειωμένα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Οι ερευνητές θεώρησαν, ότι οι μαθητές που ξεκινούν νωρίς το πρωί για το σχολείο μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερη πίεση για να απολαύσουν τον ύπνο τους και αυτό να τους εμποδίζει ουσιαστικά να έχουν έναν ποιοτικό ύπνο.

Γι’ αυτό το λόγο, οι επιβλέποντες πρότειναν στους εφήβους, που ξυπνούν νωρίς το πρωί, να καθιερώσουν μία συγκεκριμένη ώρα ύπνου (που να τους επιτρέπει να κοιμούνται από οκτώ έως δέκα ώρες), να περιορίσουν την καφεΐνη και να απενεργοποιούν πάντα την τηλεόραση,το κινητό και τα βιντεοπαιχνίδια προτού κοιμηθούν, προκειμένου να διασφαλίσουν την ψυχική τους ευεξία.