Από 2 έως 18 Μαΐου 2018 είναι οι ημερομηνίες για εγγραφή στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019.                 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που γεννήθηκαν το 2013 και 2014 και συμπληρώνουν το 4ο έτος ηλικίας στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

Στην Α’ τάξη του δημοτικού, θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.