Αν το σπίτι σας είναι μικρό, μπορείτε να απελευθερώσετε επιπλέον χώρο με τη σωστή αποθήκευση των πραγμάτων σας. Δείτε τις παρακάτω εικόνες και κλέψτε ιδέες!