Προετοιμαστείτε για ένα προγεννητικό πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο μπορείτε να εκτελέσετε σε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης σας.  Σε κάθε περίπτωση, πάντα να ακούτε το σώμα σας και τον γιατρό σας προτού πραγματοποιήσετε οποιασδήποτε μορφής άσκηση. Το παρακάτω πρόγραμμα συνδυάζει βασικές ασκήσεις δύναμης και διατάσεις, ώστε να κρατήσει το σώμα σας δυνατό και χωρίς πόνο ενώ προετοιμάζεστε να γεννήσετε.  Η γυμνάστρια χρησιμοποιεί έναν ελαστικό ιμάντα γυμναστικής, αλλά μπορείτε να τον παραλείψετε αν θέλετε. Δείτε το πρόγραμμα.