Τα παιδιά που επενδύουν στην αυτοβελτίωσή τους από νεαρή ακόμη ηλικία, πιθανότατα να επωφεληθούν με διάφορους τρόπους σε πολλούς τομείς της ζωής τους. Ωστόσο μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να βρείτε τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα καταλάβουν περί τίνος πρόκειται αλλά και εκείνον που θα τα ενθαρρύνει να την ενστερνιστούν. Ορισμένες στρατηγικές από τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε για να ενισχύσετε το αίσθημα αυτοπεποίθησης και σιγουριάς στο παιδί, περιλαμβάνουν:

*Εξισορρόπηση

Είναι σημαντικό να βοηθήσετε το παιδί να εξισορροπήσει την διαδικασία της αυτοβελτίωσης με εκείνη της αυτοαποδοχής. Είναι σημαντικό να διδάξετε στα παιδιά σας ότι μπορούν να αγαπούν τον εαυτό τους όπως είναι, ενώ προσπαθούν επίσης να γίνουν καλύτερα σε οτιδήποτε θελήσουν. Δώστε τους να καταλάβουν ότι η ευτυχία δεν πρόκειται για κάτι που έρχεται μετά την επίτευξη ενός στόχου αλλά είναι κάτι που μπορούν να αισθάνονται πριν αλλά και μετά. Έτσι θα μπορούν με θετική ματιά να παρακινούνται καθημερινά για να καταφέρουν ακόμα περισσότερα.

*Δυνατότητες

Είναι σημαντικό να βοηθήσετε το παιδί να αντιληφθεί ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Βεβαιωθείτε ότι προσδιορίζουν τις ιδιότητες που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά τους και όχι μόνο την εξωτερική τους εμφάνιση. Ενώ είναι υγιές για ένα παιδί να πιστεύει ότι είναι όμορφο ή ότι έχει ωραία εξωτερικά χαρακτηριστικά, οι απόψεις των παιδιών για τον εαυτό τους πρέπει να ξεπερνούν την εξωτερική τους εμφάνιση.

*Σημεία βελτίωσης

Ανεξάρτητα από τον στόχο του, δοκιμάστε να προσδιορίσετε μαζί με το παιδί ποια είναι τα σημεία στα οποία θέλει να γίνει καλύτερο. Προσδιορίστε συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν αυτά τα σημεία ενώ μπορείτε να καταστρώσετε μαζί και ένα σχέδιο για να νιώθει πιο οργανωμένο και έτοιμο για την επόμενη ημέρα. Ακόμα μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσετε το παιδί να αναπτύξει την αυτογνωσία του, προκειμένου να αποφασίζει μόνο του ποια είναι εκείνα τα σημεία που θα ήταν καλό να βελτιώσει.

*Έπαινος για αυτά που περνούν από τον έλεγχό του

Επαινέστε τα για τις επιλογές που κάνουν, δηλώνοντάς τους ρητά πόσο καλή δουλειά κάνουν ή πόσο υπερήφανοι είστε. Έτσι το παιδί καταλαβαίνει ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά και σε συνδυασμό με την επιβράβευσή σας είναι πιο πιθανό να την επαναλάβει. Είναι επίσης σημαντικό να μην εστιάζετε στο αποτέλεσμα ή την έκβαση μιας κατάστασης αλλά πολύ περισσότερο στην προσπάθεια που έχει καταβάλει.