Είναι ιδιαίτερο σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας να σέβονται, να φροντίζουν και να αγαπούν το φυσικό περιβάλλον, καθώς αποτελεί το πρωταρχικό σπίτι που επιτρέπει κάθε μορφή ζωής. Θα ήταν επίσης καλό να τους διδάξουμε ότι κάθε ζωή, όπως και τα έντομα, έχουν ζωή και πως επιτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία στην φύση. Μπορείτε να τα βοηθήσετε να ξεκινήσουν να αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα της φύσης, εξηγώντας όλα τα θετικά χαρακτηριστικά ή τις λειτουργίες των ζώων ή και των φυτών που υπάρχουν, δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι υπάρχει μια σειρά γεγονότων που διατηρεί την φύση ακμαία. Μερικές στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε ένα δυναμικό ξεκίνημα περιλαμβάνουν:

*Καλλιεργήστε την φροντίδα για τα ζώα

Όταν τα παιδιά νοιάζονται για τα φυτά και τα ζώα καλλιεργούν την ικανότητα ενσυναίσθησης όχι μόνο για τα άτομα γύρω τους αλλά και για την ζωντανή φύση, γεγονός που αποτελεί ζωτικό χαρακτηριστικό για την υγιή τους ανάπτυξη. Όπως και στους περισσότερους άλλους τομείς κοινωνικής-συναισθηματικής ανάπτυξης, η ενσυναίσθηση και η φροντίδα θα ήταν καλό να καλλιεργούνται μέσω της άμεσης συμμετοχής σε ουσιαστικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή των παιδιών στη φροντίδα φυτών και ζώων αποτελεί μια εξαιρετική δραστηριότητα για να το καταφέρουμε.

*Κηπουρική

Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να σέβονται τη φύση φυτεύοντας και φροντίζοντας τον δικό τους προσωπικό κήπο. Δεν είναι ανάγκη να φροντίζουν πολλά φυτά, αρκεί ένα για να καταλάβουν τα στάδια της άνθισης και της συντήρησής του. Τα μικρά παιδιά θα καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι να αναπτυχθούν τα φυτά εάν είναι υπεύθυνα για την ευημερία του φυτού τους. Στην περίπτωση που το φυτό τους μαραθεί, τότε μπορούν να αντιληφθούν πλήρως τι χρειάζεται για να παραμείνει η φύση υγιής και ακμαία.

*Εξηγήστε πώς λειτουργεί

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά να φροντίζουν και να προστατεύουν την φύση είναι μέσω της κατανόησης του τρόπου που λειτουργεί. Θα ήταν καλό να διδάξετε στα παιδί  ότι κάθε ζώο και φυτό έχει έναν σημαντικό ρόλο στον κύκλο της ζωής. Μπορείτε ακόμα και να ξεκινήσετε από τα οφέλη της βροχής για την φύση, εξηγώντας του πως η βροχή βοηθά τα φυτά να μεγαλώνουν και τα φυτά στην συνέχεια βοηθούν εμάς να αναπνέουμε.

Είναι σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά να σέβονται την φύση, αφού αποτελούν το μοναδικό μέρος που έχουν. Είναι σημαντικό να τους διδάξουμε ότι δεν πρέπει να βλάπτουμε τα ζώα και δεν πρέπει να καταστρέφουμε την φύση μέσω της ρύπανσής της. Μαθαίνοντας στα παιδιά να σέβονται την φύση, τους μαθαίνουμε πώς να σέβονται τον εαυτό τους αλλά και τα άτομα γύρω τους.