Οι φιλίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν συναισθηματικά και ηθικά. Όχι μόνο τα παιδιά μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν με τα άτομα γύρω τους, αλλά και οι υγιείς φιλίες μπορούν να βοηθήσουν να μάθουν να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Αποτελούν ένα ζωτικό μέρος της ανάπτυξης και ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού. Οι φιλίες βοηθούν τα παιδιά να χτίσουν την αυτοεκτίμησή τους και επίσης παρέχουν ένα προστατευτικό φράγμα ενάντια στη μάστιγα του εκφοβισμού.

Η δύναμη της υγιούς φιλίας

Ορισμένα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι μια ποιοτική και υγιής φιλία  μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων εκφοβισμού και στην περίπτωση όπου συμβαίνει εκφοβισμός, μπορεί να διευκολύνει τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν, μιλώντας για αυτό. Ομοίως, η υγιής φιλία διδάσκει επίσης σημαντικές δεξιότητες ζωής, όπως η γόνιμη και φιλική συνεργασία, η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων και η αποδοχή. Τα παιδιά με σταθερές φιλίες μαθαίνουν πώς να επιλύουν συγκρούσεις και να εξελίσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Οι υγιείς φιλίες μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο για τους στόχους τους ή να δοκιμάσουν κάτι νέο.

Η θετική επίδραση της ποιοτικής φιλίας

Σε μια ποιοτική φιλία, οι επιδράσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες, καθώς οι φίλοι μπορεί να παρακινήσουν ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα την αύξηση της προσπάθειας και την αναπτέρωση του ηθικού. Επιπλέον, οι φιλίες είναι σημαντικές σχεδόν σε κάθε ηλικία. Ακόμα και τα μικρά παιδιά φαίνεται να παίζουν μαζί και να έχουν φίλους, παρόλο που το ομαδικό παιχνίδι συνήθως δεν εξελίσσεται μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Έτσι, δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να βοηθήσετε το παιδί σας να κάνει ολοένα και περισσότερους νέους φίλους.