Τα περισσότερα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν μεταξύ νηπιαγωγείου και 2ας τάξης του Δημοτικού, αλλά μόνο όταν κάποιος – δάσκαλος, γονέας, παππούς ή γιαγιά ή μεγαλύτερος φίλος – τους μάθει πώς να το κάνουν.

Ακόμα κι αν αρχίσετε να διαβάζετε δυνατά στο μωρό σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν χάνετε ούτε μια μέρα από τη γέννηση έως την ηλικία των 5 ετών, το παιδί σας θα πρέπει και πάλι να μάθει πώς να αποκωδικοποιεί τα γράμματα στη σελίδα. Τα περισσότερα παιδιά θα περάσουν από αρκετά σημαντικά στάδια στον δρόμο τους για να γίνουν καλοί αναγνώστες – δηλαδή, να μπορούν να κατανοήσουν το νόημα αυτού που διαβάζουν.

Ως γονείς, θα πρέπει να παρακολουθείτε το πέρασμα του παιδιού σας από αυτά τα διάφορα στάδια για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε πρόγραμμα. Τα περισσότερα παιδιά προσχολικής ηλικίας βρίσκονται στο στάδιο της προ-ανάγνωσης. Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης θα πρέπει να είναι σε θέση να επαναλαμβάνουν υλικό που τους έχει διαβαστεί ξανά και ξανά, ιδιαίτερα αν τα βιβλία είναι προβλέψιμα και περιέχουν πολλές ομοιοκαταληκτικές λέξεις.

Παρόλο που τα παιδιά σε αυτό το στάδιο δεν διαβάζουν «πραγματικά» αναγνωρίζοντας λέξεις στη σελίδα, ασχολούνται με την «προσποίηση ανάγνωσης» καθώς καταλαβαίνουν ότι τα βιβλία έχουν κάποιο νόημα. Αντιλαμβάνονται επίσης ότι ομάδες γραμμάτων γραμμένες σε μια σελίδα αντιπροσωπεύουν λέξεις.

 

Μόλις το παιδί σας είναι στο νηπιαγωγείο, θα πρέπει να μάθει να ακούει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ήχων που κάνουν τα γράμματα. Αυτή η ικανότητα είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την εκμάθηση της ανάγνωσης και χωρίς αυτήν, ακόμη και η καλύτερη φωνητική διδασκαλία μπορεί να αποτύχει.

Στην 1η τάξη, το παιδί σας πρέπει να περάσει στο στάδιο της αποκωδικοποίησης, όπου τα παιδιά αρχίζουν να συσχετίζουν γράμματα με ήχους και προφορικές λέξεις με τυπωμένες. Επειδή τα παιδιά σε αυτό το στάδιο είναι ακόμη στη διαδικασία κατά την οποία μαθαίνουν να προφέρουν γραπτές λέξεις, είναι σε θέση να διαβάσουν μόνο συγκεκριμένες λέξεις των οποίων τις έννοιες μπορούν να καταλάβουν προφορικά.

Καθώς το παιδί σας εξαρτάται ολοένα και λιγότερο από το να χρειάζεται να ακούει προσεκτικά κάθε λέξη, θα μπορεί να εστιάσει περισσότερο την προσοχή του στο νόημα αυτού που έχει διαβάσει και μπορεί να αρχίσει να κατανοεί όλο και πιο δύσκολα βιβλία μόνο του.