Η σημαντικότερη δουλειά των παιδιών είναι το παιχνίδι και μάλιστα, για τα νήπια το μη δομημένο, καθώς στα πλαίσια αυτού τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν παιχνίδια ή αντικείμενα κοντά τους και να παίζουν μαζί τους χωρίς οδηγίες. Όταν το κάνουν αυτό, τα νήπια κατευθύνουν το παιχνίδι αντί να τους λένε πώς να παίξουν και ποιος είναι ο ρόλος τους ενώ το κάνουν. Οι κανόνες δεν είναι «συγκεκριμένοι» στο μη δομημένο παιχνίδι και αντ’αυτού τα παιδιά απλώς εξερευνούν.

Και ενώ μπορεί να φαίνεται ότι το παιχνίδι χωρίς οδηγίες δεν κάνει τίποτα για την ανάπτυξη των νηπίων, το μη δομημένο παιχνίδι είναι, στην πραγματικότητα, πολύ σημαντικό για την ανάπτυξή τους. Σε αντίθεση με τα νήπια στις προηγούμενες γενιές, τα μικρά παιδιά σήμερα αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε μη δομημένο παιχνίδι από ποτέ.

Ιδιαίτερα σημαντικό το μη δομημένο παιχνίδι

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αφιερώνουν χρόνο στο ελεύθερο παιχνίδι, καθώς τα βοηθά να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε πολύπλευρες προσωπικότητες.

Προσδίδει αίσθημα ελέγχου στα νήπια

Τα νήπια βρίσκονται σε συνεχή κατάσταση διεκδίκησης για την αυτονομία τους. Κι αυτό οφείλεται πολύ στο ότι τα νήπια περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους σε δραστηριότητες που έχουν προγραμματίσει άλλοι για εκείνα.

Ως εκ τούτου, με το να συμμετέχουν σε μη δομημένο παιχνίδι, τα νήπια παίρνουν πίσω μέρος του ελέγχου που τόσο λαχταρούν.

Ανακαλύπτουν τι τους αρέσει

Τα νήπια πρέπει να μυηθούν σε δραστηριότητες, ώστε να μπορούν να δουν αν τις απολαμβάνουν. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τα νήπια που εμπλέκονται σε αδόμητο παιχνίδι, επειδή τους δίνει την ευκαιρία να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους αρέσει και τι είναι αυτό που δεν τους αρέσει.

Όταν τα νήπια εξερευνούν πώς να χρησιμοποιούν παιχνίδια ή ακόμα και απλά αντικείμενα στον χώρο τους, αποφασίζουν αν αυτό με το οποίο παίζουν τους φέρνει απόλαυση.

Περιθώριο στα λάθη

Όταν τα νήπια κάνουν λάθη κατά τη διάρκεια του δομημένου παιχνιδιού ή όταν τους ζητείται να κάνουν κάτι από τους γονείς τους, μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν κάνει κάτι λάθος. Ωστόσο, όταν τα νήπια κάνουν λάθη κατά τη διάρκεια του μη δομημένου παιχνιδιού, δεν παρουσιάζονται τα ίδια συναισθήματα.

Και εξαιτίας αυτού, τα λάθη θεωρούνται τρόποι μάθησης σε αντίθεση με κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρέπονται.