Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά αναπτύσσουν τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που θα αποτελέσουν τα θεμέλια για τη δια βίου υγεία και τα επιτεύγματά τους. Ωστόσο, η έκθεση σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων της ζωής μπορεί να έχει αρνητικές μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ανάπτυξή τους. Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες άγχους για τα παιδιά είναι το μητρικό στρες, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει επιζήμια επίδραση στην υγεία και την ευημερία των παιδιών, ήδη από την μήτρα.

Το προγεννητικό στρες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα συμπεριφοράς στο παιδί

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι κοινωνικο-περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες, όπως η έλλειψη επαρκών κοινωνικών περιοχών, συνδέονταν σαφώς με την αύξηση των επιπέδων άγχους της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, οι μητέρες που είχαν βιώσει υψηλά επίπεδα στρες, όπως ανησυχίες, απώλεια χαράς ή ένταση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν την εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς όταν τα παιδιά τους ήταν 7, 8 ή 10 ετών.

«Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προηγούμενα ευρήματα σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν ακόμη και ήπιες μορφές προγεννητικού στρες στη συμπεριφορά του παιδιού, ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια, και υπογραμμίζουν τη σημασία των μεθόδων έγκαιρης παρέμβασης που αυξάνουν την ευημερία της μητέρας και μειώνουν τους κινδύνους του άγχους της μητέρας ήδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης», εξηγούν οι ειδικοί.

Στα πιο θετικά, στην μελέτη διαπιστώθηκε επίσης χαμηλότερη εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς σε παιδιά με μεγαλύτερα αδέρφια. «Τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερους αδερφούς ή αδερφές στο σπίτι τους είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν προβλήματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα αδέρφια είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης του παιδιού», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι ειδικοί.

Αυξημένη κοινωνική ικανότητα χάρη στα αδέρφια;

Αυτή η μελέτη από το Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, υποδηλώνει περαιτέρω ότι η παρουσία μεγαλύτερων αδελφών μείωσε άμεσα την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά δεν μείωσε τις αρνητικές επιπτώσεις του μητρικού στρες στη συμπεριφορά του παιδιού.

Με την αλληλεπίδραση με τα μεγαλύτερα αδέρφια τους, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν καλύτερες συναισθηματικές δεξιότητες, δεξιότητες λήψης προοπτικών και επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες συνδέονται με υψηλότερες κοινωνικές ικανότητες και συναισθηματική κατανόηση. Επιπλέον, η παρουσία μεγαλύτερων αδελφών μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης στους γονείς, οι οποίοι θα μπορούσαν έτσι να αναπτύξουν διαφορετικές προσδοκίες και καλύτερες γονικές δεξιότητες.