Με τον όρο «σχολική αποτυχία» εννοούμε βασικά τις δυσκολίες επίτευξης των ακαδημαϊκών στόχων που το εκπαιδευτικό σύστημα έχει θέσει. Πολλά παιδιά μπορεί να έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με αυτήν την κατάσταση και οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι πάντα η αιτία. Στην πραγματικότητα, οι αιτίες της σχολικής αποτυχίας είναι ποικίλες και η συσχέτισή της με τη νοημοσύνη ενός παιδιού είναι τις περισσότερες φορές, λανθασμένη.

 

Διαβάστε επίσης: Καλοί βαθμοί στο σχολείο χωρίς φωνές και πίεση

Τι είναι η νοημοσύνη και πώς σχετίζεται με το σχολείο

Με απλά λόγια, η νοημοσύνη συνεπάγεται την ύπαρξη γνωστικών ικανοτήτων, απαραίτητων για την επίλυση προβλημάτων ή την επίδειξη αποτελεσμάτων τα οποία είναι σημαντικά σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο.

Θα μπορούσε να λεχθεί πως υπάρχουν πολλαπλές νοημοσύνες που μας καθιστούν ικανούς σε διαφορετικούς κλάδους.

Κάθε άτομο δηλαδή έχει μια σειρά από όρια και δυνατότητες στους διάφορους τομείς της γνώσης.

Ωστόσο, το εκπαιδευτικό σύστημα συνήθως αξιολογεί μόνο εκείνες τις πνευματικές ικανότητες που αφορούν τη γλωσσική και μαθηματική λογική.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά παιδιά που απογοητεύονται από τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις των σχολείων, καθώς έχουν την ανάγκη να αναπτύξουν άλλες γνωστικές δεξιότητες.

Η σχολική αποτυχία και η δευτερεύουσα σχέση της με τη νοημοσύνη

Αν και η νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή επίδοση ενός μαθητή, υπάρχουν πολλοί άλλοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία στη μάθηση.

Κάποιοι από αυτούς είναι:

  • Χαμηλό επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης στην τάξη.
  • Περιορισμένη βραχυπρόθεσμη μνήμη.
  • Παντελής έλλειψη κινήτρων για μάθηση.
  • Πλήξη κατά τη διδακτική ώρα.
  • Έλλειψη υποστήριξης και ενθάρρυνσης στο σχολείο ή και στο σπίτι.
  • Δυσλειτουργικό οικογενειακό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.
  • Στρες.
  • Ανάγκη για άλλου είδους εκπαιδευτική υποστήριξη.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν ένα παιδί να αναπτύξει τις δεξιότητές του.

*Συμπερασματικά

Κατανοώντας την έννοια της νοημοσύνης είναι προφανές πως η σχολική αποτυχία έχει μικρή σχέση με το πνευματικό επίπεδο και μπορεί να συμβεί σε κάθε παιδί.

Άλλωστε, αξίζει να αναφερθεί πως οι μαθητές που έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο δεν έχουν απαραίτητα υψηλό IQ. Οι καλοί βαθμοί τους μπορεί να οφείλονται στην προσπάθεια και στον πολύ χρόνο που αφιερώνουν για μελέτη ή και στα μεγαλύτερα κίνητρα που τους δίνονται.

Είναι επομένως πολύ σημαντικό να μην συγχέουμε το επίπεδο του IQ με τους σχολικούς βαθμούς, αλλά να επικεντρωθούμε στο να εντοπίσουμε τις αιτίες που μπορεί να προκαλούν σχολική αποτυχία και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, να προτείνουμε και να κάνουμε αλλαγές.

Ας μην ξεχνάμε πως εμείς ως ενήλικες, εκπαιδευτικοί και γονείς, είμαστε υπεύθυνοι για να λάβει κάθε παιδί την ποιοτική εκπαίδευση που του αξίζει. Γιατί «όταν ένα παιδί αποτυγχάνει στο σχολείο, δεν είναι το παιδί στην πραγματικότητα που αποτυγχάνει, άλλα οι ενήλικες γύρω του».