Τα soft skills είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε ενήλικες και παιδιά να αποδίδουν καλύτερα σε όλα τα επίπεδα, από σχολείο και εργασία μέχρι τις κοινωνικές τους σχέσεις. Σε αντίθεση με τις «σκληρές»- γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται με τεχνικές, συγκεκριμένες γνώσεις και το IQ, οι «μαλακές» δεξιότητες είναι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες που σχετίζονται με τα συναισθήματα.

Επομένως, είναι σημαντικές δεξιότητες για την ανθρώπινη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς ικανοτήτων και στάσεων που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, με αξίες και γνώσεις.

 

 

Διαβάστε επίσης: Γονείς: Πώς να λύσετε τις διαφωνίες σας παραγωγικά

 

 

 

 

Επικοινωνώντας καλύτερα με την κατάκτηση των soft skills

Όταν ένα άτομο έχει καλλιεργήσει τις «μαλακές» του δεξιότητες, τότε μπορεί να είναι:

 • Εύκαμπτο
 • Ικανό να εργάζεται σε ομάδες με πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανό στο να ηγείται
 • Επίμονο
 • Προνοητικό και ικανό να παρέχει λύσεις και επιλογές
 • Υπεύθυνο και αφοσιωμένο
 • Δημιουργικό, περίεργο, καινοτόμο
 • Ανθεκτικό- Ικανό να μαθαίνει και να βλέπει τη θετική πλευρά σε δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις
 • Επιδέξιο στην επικοινωνία και το διάλογο
 • Αυτόνομο

Επιπλέον, μπορεί να:

 • Προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές
 • Έχει ευχέρεια λόγου
 • Έχει ισχυρό κίνητρο
 • Διαθέτει κριτική, αναλυτική και στοχαστική σκέψη

 

 

Πώς να καλλιεργήσετε τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες στα παιδιά

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για την ενίσχυση των soft skills στα παιδιά τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι:

 • Προώθηση της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας.
 • Ενθάρρυνση του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης ως τρόπο εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα ή άλλες καταστάσεις.
 • Προώθηση της αξιολόγησης των διαφόρων επιλογών για ένα ζήτημα, των εναλλακτικών λύσεων και των αντίστοιχων συνεπειών αυτών.
 • Ενθάρρυνση της αναζήτησης και της αξιολόγησης πληροφοριών και πηγών για να μάθουν τα παιδιά για ένα θέμα.
 • Αξιοποίηση των συγκρούσεων που προκύπτουν για να «δουλέψουν» τα παιδιά πάνω στην ενσυναίσθηση και στην ποικιλομορφία των απόψεων.
 • Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης ώστε να μπορούν τα παιδιά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους όσο το δυνατόν καλύτερα, να «δουλεύουν» πάνω στις ανησυχίες, τους φόβους και τις δικές τους ανάγκες.