Πολλοί ήταν οι συγγραφείς που επικεντρώθηκαν στα παιδιά και την ψυχολογική τους ανάπτυξη και εκπαίδευση, διατυπώνοντας θεωρίες που βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας και του είδους της ανατροφής που ενδεχομένως θα ήταν πιο ωφέλιμη για εκείνα. Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς ήταν και ο Λεβ Βιγκότσκι, Ρώσος ψυχολόγος που γεννήθηκε το 1896 και απεβίωσε το 1934, σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Παρά τη σύντομη ζωή του, άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο επί ποικίλων θεμάτων που αφορούσαν την παιδική ψυχολογία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών. Κατά βάση, εστίασε στη μελέτη:

 

Διαβάστε επίσης: Παιδί: Πώς θα το μάθουμε να αγαπά τον εαυτό του;

 • Της σχέσης μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.
 • Της σημασίας του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία.
 • Της κοινωνικογνωστικής ανάπτυξης στην πρώιμη παιδική ηλικία.
 • Της ανάπτυξης της γλώσσας και της επικοινωνίας.
 • Της ανάπτυξης του γραπτού λόγου.

Σύμφωνα με τον Βιγκότσκι , η εξελικτική ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών και του περιβάλλοντός τους. Αυτό περιλαμβάνει την οικογένειά τους, τον κοινωνικό περίγυρο και το πολιτιστικό υπόβαθρο. Επομένως, οι κοινωνικές σχέσεις είναι απαραίτητες για την κατάκτηση διαφορετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και πνευματικών ικανοτήτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά διαμορφώνουν τις σκέψεις, τις στάσεις και τις αξίες τους με βάση αυτά που παρατηρούν στις αλληλεπιδράσεις τους με τον κόσμο.

 

Διάσημες φράσεις του Λεβ Βιγκότσκι  για την παιδική ηλικία

 • «Η μάθηση προϋποθέτει κοινωνικοποίηση και πρόσβαση των παιδιών στην πνευματική ζωή των γύρω τους».
 • «Αυτό που μπορούν να κάνουν τα παιδιά με τη βοήθεια των άλλων μπορεί να είναι πιο ενδεικτικό της νοητικής τους ανάπτυξης από εκείνο που μπορούν να κάνουν μόνα τους».
 • «Αυτό που κάνει ένα παιδί σήμερα με βοήθεια, θα μπορεί να το κάνει αύριο μόνο του».
 • «Όταν παίζει, ένα παιδί συμπεριφέρεται πάντα πάνω από την ηλικία του και την καθημερινή του συμπεριφορά. Στο παιχνίδι, το παιδί υπερβαίνει τον εαυτό του».
 • «Η ανάπτυξη της σκέψης δεν κατευθύνεται από το άτομο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά από το κοινωνικό σύνολο στο άτομο».
 • «Η μάθηση είναι σαν ένας πύργος που πρέπει να χτιστεί βήμα-βήμα».
 • «Οι εκπαιδευτικοί παράγοντες μπορούν να διευκολύνουν τη μάθηση, αλλά το ίδιο το παιδί πρέπει να την χτίσει».
 • «Η καθοδήγηση, η μόρφωση και η εκπαίδευση του κάθε παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική του διαμόρφωση στην ενήλικη ζωή».
 • «Μάθηση είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απόκτηση της ικανότητας σκέψης. Αφορά την απόκτηση πολλών εξειδικευμένων ικανοτήτων που αποτελούν εργαλεία σκέψης επί ποικίλων θεμάτων».
 • «Τα παιχνίδια είναι μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και συνεισφέρουν απόλυτα στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών».