Η ευαισθησία φέρνει κάποιες φορές στους γονείς, ανησυχία, ειδικά όταν είναι σε υπέρμετρο βαθμό. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα έχουν έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο και μια μοναδική ικανότητα να αντιλαμβάνονται σε βάθος τα συναισθήματα τόσο τα δικά τους όσο και των γύρω τους. Ένα τέτοιο παιδί λοιπόν, είναι σε θέση να εκτιμήσει λεπτομέρειες που ο υπόλοιπος κόσμος παραβλέπει.

Ποια άλλα στοιχεία χαρακτηρίζουν τα υπερευαίσθητα παιδιά;

Διαβάστε επίσης: Παιδιά: Πώς τα πολλά παιχνίδια επηρεάζουν το μέλλον τους;

Κοινά χαρακτηριστικά των υπερευαίσθητων παιδιών

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα εξαιρετικά ευαίσθητα παιδιά έχουν τα ακόλουθα 4 κοινά χαρακτηριστικά:

#1 Σε βάθος ανάλυση

Τα παιδιά που είναι πολύ ευαίσθητα επεξεργάζονται τις πληροφορίες περισσότερο από τα άλλα και τις αναλύουν σε βάθος. Άλλωστε, οι διαδικασίες εσωτερικού προβληματισμού σε εκείνα είναι μεγαλύτερες.

#2 Υπερδιέγερση

Τα παιδιά που έχουν υψηλότερη ευαισθησία βιώνουν πιο έντονα συναισθηματικά ό,τι συμβαίνει και βρίσκονται συχνά σε μια υπερδιέγερση του νου. Αυτό τους δημιουργεί την ανάγκη για μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης.

#3 Ενσυναίσθηση

Κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες όπως η ενσυναίσθηση είναι πολύ ανεπτυγμένες στα πολύ ευαίσθητα παιδιά. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και πιο εύκολα τα συναισθήματα των άλλων.

#4 Αισθητηριακή ευαισθησία

Τα κορίτσια και τα αγόρια που χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία τείνουν να λαμβάνουν περισσότερες αισθητηριακές πληροφορίες και να αντιλαμβάνονται λεπτομέρειες.

Επιπλέον, τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα παιδιά:

  • Αναπτύσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα παιδιά ικανότητες που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και τις τέχνες.
  • Μπορούν να αντιληφθούν τον κόσμο ως «όλον» και να σκεφτούν σε πιο συλλογικό επίπεδο.

Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε αν το παιδί μας είναι υπερευαίσθητο

Η αναγνώριση της υψηλής ευαισθησίας ενός παιδιού από πολύ μικρή ακόμα ηλικία βοηθά στην πρόληψη πιθανών μελλοντικών θεμάτων αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης.

Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το παιδί αλλά και να το βοηθήσουμε να καταλάβει και το ίδιο καλύτερα τον εαυτό του, με απώτερο σκοπό να τον αποδεχθεί και να κάνει τις κατάλληλες για εκείνο επιλογές στη μελλοντική ενήλικη ζωή του.