έγκυος στα 50

Ο τοκετός μετά τα 50 είναι το ίδιο ασφαλής με τα 40 Αν και δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για τις γυναίκες... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ