πάνα μωρού

Τι μπορεί να μας «πει» η πάνα του μωρού; Συχνότητα κενώσεων, σχήμα, υφή και χρώμα κοπράνων... Τα σημάδια... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ