Ο χαλινός της γλώσσας είναι ένας υμένας ανάμεσα στη γλώσσα και το έδαφος του στόματος. Κατά τη γέννηση, η γλώσσα είναι κοντή, αλλά όσος το βρέφος μεγαλώνει, μεγαλώνει κι αυτή, λεπταίνει προς την άκρη της και τελικά ο χαλινός τοποθετείται πίσω στην κορυφή της. Μερικές φορές ,στο 5% των φυσιολογικών νεογέννητων και κυρίως των αγοριών, ο χαλινός της γλώσσας μπορεί να παραμένει βραχύς. Αυτό θεωρείται ως φυσιολογική παραλλαγή της ανατομίας του χαλινού της γλώσσας και η χειρουργική διόρθωση σπανίως κρίνεται απαραίτητη.

Παλαιότερα είχε θεωρηθεί ότι μπορεί να ευθύνεται για προβλήματα σίτισης και ομιλίας, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί τελικά. Η εξέταση από ωτορινολαρυγγολόγο σε συνδυασμό με παιδίατρο – αναπτυξιολόγο θα σας καθοδηγήσει για την περαιτέρω αντιμετώπιση του παιδιού.

Ιωάννα Δραμπέλη (παιδίατρος)