Είναι διάσημες, είναι μαμάδες, είναι χωρισμένες. Κάτι καθόλου σπάνιο στο χώρο τους. Οι νέοι τους σύντροφοι είναι εξίσου «ενδιαφέροντες», και πολλές φορές περισσότερο από τους πρώην. Είναι, όμως, επιφορτισμένοι και με ένα επιπλέον «καθήκον»: Να κατακτήσουν και τις καρδιές των παιδιών τους. Κι όπως φαίνεται, το καταφέρνουν.