Οι έξοδοι από το σπίτι για ένα βρέφος μπορούν να γίνουν από πολύ νωρίς .Αν λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει ένα καθαρό ασφαλές και ζεστό περιβάλλον για το νεογέννητό μας, τότε μπορούμε να μετακινηθούμε μαζί με το μωρό χωρίς πρόβλημα. Οποιαδήποτε μετακίνηση του μωρού σας είναι δυνατή, αρκεί να γίνει με ασφάλεια και σε περιβάλλον κατάλληλο για το μωρό και χωρίς να διαταράσσεται το καθημερινό του πρόγραμμα. Χρυσάνθη Λαθήρα (παιδίατρος)