Οι ωοθήκες παράγουν ωάρια, τα οποία είναι απαραίτητα για την γονιμοποίηση. Αν σε μία γυναίκα, δεν υπάρχουν ωοθήκες, είτε γιατί αυτές έχουν αφαιρεθεί είτε γιατί δεν είναι λειτουργικές (π.χ. εμμηνόπαυση), τότε ο μόνος τρόπος να μείνει αυτή η γυναίκα έγκυος είναι με εξωσωματική γονιμοποίηση με χρησιμοποίηση φυσικά «δανεικών» ωαρίων.  Αφού ληφθούν τα ωάρια της δότριας ωαρίων με ωοληψία, έν συνεχεία ακολουθεί η γονιμοποίησή τους στο εργαστήριο και στη συνέχεια τα έμβρυα που προκύπτουν μεταφέρονται στην λήπτρια, το ενδομήτριο της οποίας έχει ενεργοποιηθεί ορμονικά με ορμόνες που θα λάβει για το λόγο αυτό περίπου 15 ημέρες πριν την εμβρυομεταφορά.  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γυναίκα που δεν έχει ωοθήκες ή έχει μη λειτουργικές ωοθήκες, μπορεί να φέρει εις πέρας την κύηση που αναφέραμε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, αρκεί η κύηση αυτή να υποστηριχθεί για αρκετές εβδομάδες με εξωγενή λήψη ορμονών. Σπύρος Α. Βλάχος Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος