Μπορούμε να περιμένουμε έως τα 2,5 χρόνια, το παιδί μας να σχηματίσει μικρές προτάσεις με δύο λέξεις αρχικά. Για παράδειγμα, η φράση «μαμά έλα» θεωρείται «ολοκληρωμένη» πρόταση όταν πρόκειται για ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Διαφορετικά, το καλύτερο είναι να περιμένετε μερικούς μήνες ακόμα. Αν, ωστόσο, διαπιστώσετε ότι η γλωσσική ικανότητα του παιδιού δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά και μετά την ηλικία των 2,5 ετών, είναι σκόπιμο να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

Χρυσάνθη Λαθήρα (παιδίατρος)