Θύτες – συνήθως- άνεργοι άνδρες λίγο μετά την ηλικία των 40, άνδρες με έντονο εργασιακό στρες και με πιεστικές οικονομικές υποχρεώσεις.   Όσον αφορά στη μορφή βίας που εκδηλώνουν οι άνδρες, είναι: λεκτική (72%), οικονομικός εκβιασμός (59%), σεξουαλική ταπείνωση (55%), ξυλοδαρμοί (23%), βιασμοί (18%), πρόκληση τραυμάτων (8%).

Σχετικά με την οικονομικό «προφίλ»των ανδρών που εκδήλωσαν βία έναντι των συντρόφων τους, το 44% ήταν άνεργοι, το 39% σε κακή οικονομική κατάσταση και μόνο το 17% ήταν εύρωστοι οικονομικά.

Τα συνηθέστερα συναισθήματα που αναφέρουν οι άνδρες: ανασφάλεια (61%), θυμός (50%), απογοήτευση (35%), φόβος (19%), αντίδραση (18%), θλίψη (8%) και ελπίδα (7%).

Οι επιστήμονες που εξέτασαν τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρουν ότι «η ύπαρξη κρουσμάτων βιασμών στην οικογένεια και ξυλοδαρμών δεν υπήρχε ως δείγμα στις 10 παλαιότερες έρευνες, κατά την περίοδο του μνημονίου».

Τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Κατά 47% έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας τα κρούσματα σωματικής, σεξουαλικής και λεκτικής βίας με μια στις τρεις γυναίκες να έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Η βία που εκδηλώνουν οι άνδρες, είναι: λεκτική (72%), οικονομικός εκβιασμός (59%), σεξουαλική ταπείνωση (55%), ξυλοδαρμοί (23%), βιασμοί (18%), πρόκληση τραυμάτων (8%).

Το οικονομικό «προφίλ» των ανδρών που εκδήλωσαν βία έναντι των συντρόφων τους έχει ως εξής: Το 44% ήταν άνεργοι, το 39% σε κακή οικονομική κατάσταση και μόνο το 17% ήταν εύρωστοι οικονομικά.

Παράλληλα με την αύξηση της σεξουαλικής και σωματικής βίας, τον τελευταίο χρόνο της κρίσης μειώθηκε δραματικά η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών, κατά 34%.

Στην ερώτηση αν το μνημόνιο έχει επηρεάσει τη σεξουαλική ζωή των ανδρών, οι απαντήσεις είναι: πάρα πολύ (39%), αρκετά (30%), καθόλου (31%).

Η έρευνα της ΕΜΑΣ και του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, καταλήγει στη διαπίστωση ότι «η σεξουαλική βία, ενδοοικογενειακά, είναι δείκτης κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αποσάθρωσης».