Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι αναπαριστούν τον κόσμο και πολλές φορές εκτονώνουν την ένταση τους. Σίγουρα δεν επικροτούμε τη βία, όμως δεν πρέπει να κάνουμε το παιδί να νιώσει ενοχές για το παιχνίδι του. Δεν πρέπει να στρεβλώνουμε τις τάσεις που έχει, μπορούμε όμως να του προτείνουμε και άλλους τύπους παιχνιδιού, ώστε να μην ασχολείται συνέχεια με αυτό το συγκεκριμένο είδος. Η βία ενυπάρχει σε όλους μας και ειδικά στα παιδιά, το να την αναπαραστήσουν είναι σαν να την βιώνουν και άρα ο ψυχισμός τους ηρεμεί. Νέλλη Θεοδοσίου, παιδοψυχολόγος