Την ευθύνη γι’ αυτή τους την αδυναμία αποδίδουν στην οικονομική κρίση, όπως προκύπτει από έρευνα του Social Issues Research Centre (SIRC) για την εξέλιξη της μητρότητας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

Οι μαμάδες στη Δυτική Ευρώπη έχουν, κατά μέσο όρο, μόλις 48 λεπτά την ημέρα στη διάθεσή τους για τον εαυτό τους, όταν δεν ασχολούνται με άλλες εργασίες, αλλά και αυτά, στην πλειονότητά τους, επιλέγουν, όπως λένε, να τα διαθέσουν στα παιδιά τους: το 54% επιλέγει να ασχολείται και τότε με τα παιδιά, ενώ μόνο το 17% επιλέγει να αφιερώνει αυτόν τον χρόνο στον εαυτό του.

Κατά τα άλλα η απόσταση Βορρά – Νότου χωρίζει και τις μητέρες. Τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο έχουν οι μαμάδες από τη Φινλανδία με 69 λεπτά την ημέρα, σε αντιδιαστολή προς τις «συναδέλφους» τους στην Πορτογαλία, οι οποίες βρίσκονται τελευταίες στην κατάταξη με μόλις 29 λεπτά την ημέρα.

Πανευρωπαϊκά ο χρόνος που περνούν οι μητέρες με τα παιδιά τους σε δραστηριότητες όπως διάβασμα, γράψιμο και παιχνίδι είναι κατά μέσο όρο 4,1 ώρες την ημέρα.

Το 41% πιστεύει, πάντως, πως έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο από εκείνον που είχαν οι μητέρες τους – χάρη στις συσκευές που διευκόλυναν την καθημερινότητα του νοικοκυριού, αλλά και τη συμμετοχή των συζύγων στις δουλειές του σπιτιού.

Αυτό που δεν αλλάζει εύκολα είναι τα συναισθήματα. Η απομόνωση που νιώθουν λόγω της μητρότητας οι σύγχρονες μητέρες συνεχίζει να παίρνει μεγάλο βαθμό: 4,58 (όπου το 1 αντιστοιχεί στο «καθόλου απομόνωση» και το 10 σε «πολύ μεγάλη απομόνωση»). Πολλές μάλιστα νιώθουν και ενοχή για αυτόν τον ρόλο: βαθμός 4,41 (με το 1 να αντιστοιχεί σε καμία ενοχή και το 10 σε υπερβολικές ενοχές).

Το ένα τρίτο περίπου (32 %) συμφωνεί, πάντως, ότι η αυξημένη κρατική μέριμνα βοηθάει σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητά τους, ενώ ένα 29% πιστεύει πως περισσότερο ευέλικτες μορφές απασχόλησης για τις γυναίκες θα βελτίωναν τη ζωή τους.

Όσο για το πρότυπο που ήθελε τον άνδρα να φέρνει στο σπίτι μόνο τα χρήματα, φαίνεται να αποτελεί όλο και πιο μακρινό παρελθόν. Ένα εντυπωσιακό 71% των μαμάδων της Δυτικής Ευρώπης υποστηρίζει ότι τη μεγαλύτερη βοήθεια με το σπίτι και τα παιδιά την έχουν από τους συζύγους τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε σχετική ερώτηση η πλειονότητα απαντά ότι έχει αλλάξει ο ρόλος του πατέρα σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Παρ’ όλα αυτά μόνο το 47% παραδέχεται ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οι μητέρες αναγκάζονται να συνεισφέρουν οικονομικά στην οικογένεια. Το ίδιο ποσοστό δεν πιστεύει ότι έχει αλλάξει ο ρόλος τους από παραδοσιακές «νοικοκυρές» σε «manager» της οικογένειας.

Αυτό που δεν φαίνεται να αλλάζει είναι ο ρόλος της γιαγιάς. Παρά τη βοήθεια που έχουν από τους συζύγους τους σε ποσοστό 44%, συνεχίζουν να στρέφονται και στην υποστήριξη των δικών τους μαμάδων.

Η ενθάρρυνση των παιδιών τους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό φαίνεται ότι απασχολεί το 92% των μαμάδων. Χωρίς να λείπει βέβαια και ένα μικρό ποσοστό, το οποίο θεωρεί πως τα μαθήματα στο σχολείο είναι περισσότερο σημαντικά από την ενθάρρυνση για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.