Τα παιδιά λαμβάνουν ερεθίσματα εκτός από τους γονείς και το περιβάλλον στο οποίο κινούνται, από την τηλεόραση, διάφορα έντυπα, από τον υπολογιστή, και κατά κύριο λόγο από τους φίλους τους στο σχολείο. Επομένως, είναι πιθανόν να έχει δει κάτι και να θέλησε να το δοκιμάσει στην πράξη. Επιπλέον, στη σχολική ηλικία, τα παιδιά αρχίζουν να διαμορφώνουν και να σταθεροποιούν τις βιοσωματικές αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τη νηπιακή ηλικία. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούν να αποκτήσουν και να εγκαθιδρύσουν συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν το φύλο τους, και επομένως, δείχνουν ενδιαφέρον για τη φυσιολογία και ανατομία του σώματος, που εκδηλώνεται μέσα από τη δοκιμή και τον πειραματισμό. Το σημαντικότερο είναι να μην ενοχοποιείτε αυτήν τη συμπεριφορά και να μην «αποπάρετε» το παιδί, αλλά να του εξηγήσετε τι σημαίνει το φιλί και πώς διαφοροποιείται από σχέση σε σχέση. Ασφαλώς, σε περίπτωση συστηματικότητας, μπορείτε να το διερευνήσετε περισσότερο με κάποιον Ψυχολόγο.   Δέσποινα Κεφαλίδου, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός