Καλό είναι να προσπαθείτε να ακούσετε και τις δύο «πλευρές» και να αφήνετε χρόνο στα παιδιά να αναλογιστούν –στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό λόγω ηλικίας- ποιος είναι ο λόγος που μαλώνουν και σε ποιο σημείο μπορεί να σφάλλουν. Στη συνέχεια, τους εξηγείτε πώς θα μπορούσαν να λύσουν ειρηνικά τη διαφωνία τους, και τους καλείτε να το εφαρμόσουν ξανά στο μέλλον. Φυσικά, αυτό θα χρειαστεί να το επαναλάβετε αρκετές φορές, λόγω του ότι τα παιδιά είναι αρκετά μικρά σε ηλικία. Δέσποινα Κεφαλίδου, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός