Αγαπητή φίλη, το γεγονός που περιγράφετε είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό. Το μωρό αυτό μπορεί να πάθει ασφυξία κατά τη διάρκεια του ύπνου του ή κάποια στιγμή που οι γονείς του δεν είναι παρόντες και να χαθεί. Χρειάζεται άμεσα καλή διερεύνηση της πάθησης που μπορεί να είναι μία ευρεία γαστροισοφαγική παλινδρόμηση, αλλεργία στο αγελαδινό γάλα, καρδιολογικό πρόβλημα, μία διαφραγματοκήλη, δακτύλιος του οισοφάγου και άλλες παθήσεις. Σύστασή μου είναι να γίνει εισαγωγή σε παιδιατρική κλινική για την πλήρη διερεύνησή του. Χρυσάνθη Λαθήρα (παιδίατρος)