Τα προβλήματα της δημοσιονομικής κρίσης για τη χώρα μας φαίνονται ατέλειωτα.  Το δημογραφικό είναι ένα από αυτά, ίσως το πλέον σοβαρό  μιας και συνεπάγεται  σταδιακή μείωση και γήρανση του πληθυσμού.
Ο μέσος όρος παιδιών ανά ζευγάρι στην Ελλάδα είναι 1,38 το χαμηλότερο στην Ευρώπη, όταν στη Γερμανία είναι 1,96 που σημαίνει τουλάχιστον πληθυσμιακή σταθερότητα για τη χώρα αυτή. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις οι γεννήσεις στη χώρα μας μετά το 2008 μειώνονταν σταθερά μέχρι του ποσοστού του 15% που είναι σήμερα. Αντίστοιχες είναι και οι μειώσεις προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης που φθάνουν το 20-25%.
Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι το 5% του συνόλου των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα μας, είναι μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση (περίπου 5000 παιδιά), αντιλαμβανόμαστε τις αρνητικές συνέπειες της υπογονιμότητας στο διαρκώς επιδεινούμενο δημογραφικό πρόβλημα.
Σήμερα με τις παρούσες αντίξοες οικονομικές συνθήκες τα υπογόνιμα ζευγάρια είτε αδυνατούν να κάνουν θεραπεία είτε τη μεταθέτουν αργότερα. Επίσης επιλέγουν από ανάγκη την γέννηση ενός μόνο παιδιού. Από την πλευρά της η Πολιτεία τελευταία με διάφορα μέτρα (φορολογικά, θεσμικά, ασφαλιστικά) αποθαρρύνει τη δημιουργία πολυμελών ή ακόμη και ολιγομελών οικογενειών  ωσάν να επικρατεί δημογραφική έκρηξη! Άλλες χώρες όπως Ισραήλ, Σκανδιναβικές, Γερμανία Γαλλία κ.ο.κ ακμάζουν δημογραφικά μετά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως η επιχορήγηση 4-5 προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποιήσης, φορολογικά κίνητρα κ.α
Το «κόστος» της υπογονιμότητας
Η χώρα μας διαθέτει μία πλειάδα εξειδικευμένων κέντρων διάγνωσης και θεραπείας της υπογονιμότητας με εξαιρετικό στελεχιακό δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό.
Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι σε αυτόν τον τομέα υπερτερούμε από πολλές άλλες προηγμένες χώρες και μάλιστα με σημαντικά μικρότερο οικονομικό κόστος.
Του λόγου το αληθές αποδεικνύει η προσέλευση πολλών ζευγαριών από το εξωτερικό προκειμένου να υποβληθούν σε θεραπεία στην χώρα μας.
Στις πλέον πρόσφατες διακρίσεις του χώρου, καταγράφεται το πρώτο βραβείο ερευνητικής μελέτης που απονεμήθηκε στην Εμβρυογένεσις το καλοκαίρι του 2012 στην Κωνσταντινούπολη στο παγκόσμιο συνέδριο εξωσωματικής γονιμοποίησης με συμμετοχή 85 χωρών.
Η διαδικασία είναι πλέον απλή, ανώδυνη, το κόστος λογικό και τα ποσοστά  επιτυχίας σε μέσο όρο φθάνουν το 50%.  Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια. Από αυτό το ποσοστό  λιγότερο από το 10% έχει την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε οργανωμένα Κέντρα εξωσωματικής γονιμοποιήσης.  Είναι προφανείς οι υπολογισμοί.
Εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα παραμένουν αγέννητα και αντίστοιχος αριθμός ζευγαριών βιώνει ένα βουβό πόνο και ένα κοινωνικό αποκλεισμό.
Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να διαμορφώσει η Πολιτεία ένα σύγχρονο πλαίσιο αντιμετώπισης και της υπογονιμότητας και του δημογραφικού προβλήματος που λειτουργούν άλλωστε σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Οι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς θα πρέπει να εντάξουν την θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποιήσης στις καλυπτόμενες από αυτούς θεραπείες.
Άλλωστε η Ελλάδα είναι η  μόνη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτό το κενό, δηλαδή το ασφαλιστικό μας σύστημα να  μην καλύπτει τη σχετική δαπάνη.
Θεωρώ ότι παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία ήλθε το πλήρωμα του χρόνου όλοι μας να σκύψουμε με ενδιαφέρον αγάπη και ευαισθησία σε αυτό το τεράστιας εθνικής και κοινωνικής σημασίας ζήτημα. Ένα είναι βέβαιο, ότι πράξουμε ή ότι δεν πράξουμε θα το βρούμε αντίστοιχα μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
Γράφει ο κ. Μηνάς Μαστρομηνάς (Γυναικολόγος διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών και Δ/ντης της Μονάδας εξωσωματικής γονιμοποιήσης Εμβρυογένεσις)