Λιγότερα μωρά γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας, ενόσω αυξάνονται τα παιδιά που γεννιούνται με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Χαρακτηριστικά είναι τα τελευταία δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τα έτη 2018 και 2019, βάσει των στατιστικών στοιχείων που τηρούν οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τα ιατρικά δεδομένα των ατόμων που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση και άλλες τεχνικές.

Το 2019 γεννήθηκαν στην Ελλάδα 83.763 παιδιά και από αυτά το 6,4% ήταν μωρά που γεννήθηκαν με κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το 2018 αντίστοιχα, είχαν γεννηθεί 86.440 παιδιά, με το 5,1% αυτών να αφορά μωρά που γεννήθηκαν με κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής, το 2019 σε σύνολο 29.064 κύκλων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γεννήθηκαν τελικά 5.521 παιδιά.

Οι 1.741 γεννήσεις προέκυψαν από 15.652 «φρέσκους» κύκλους (λήψη ωαρίων από τη μητέρα), οι 1.742 γεννήσεις από 4.129 κύκλους με δωρεά ωαρίου, οι 1.584 γεννήσεις από 5.607 κύκλους κατεψυγμένων ωαρίων, οι 272 γεννήσεις από 3.117 κύκλους με σπερματέγχυση από σπέρμα του συζύγου και οι 61 γεννήσεις από 219 κύκλους με χρήση σπέρματος δότη, καθώς και 121 γεννήσεις από 340 κύκλους με προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.

Το 2018 σε σύνολο 30.871 κύκλων, επιτεύχθηκαν 4.290 γεννήσεις.

Από αυτές, οι 1.529 γεννήσεις προήλθαν από 16.285 «φρέσκους» κύκλους και οι 1.427 γεννήσεις από 5.613 κύκλους δωρεάς ωαρίου, ενώ 1003 παιδιά γεννήθηκαν από 5.623 κύκλους κατεψυγμένων ωαρίων. Από 2.715 κύκλους με σπερματέγχυση από σπέρμα συζύγου επιτεύχθηκαν 213 γεννήσεις και από 373 κύκλους με σπερματέγχυση από δότη επιτεύχθηκαν 65 γεννήσεις. Από 262 κύκλους με προεμφυτευτική γενετική διάγνωση επιτεύχθηκαν 53 γεννήσεις.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα (δεν περιλαμβάνονται γεννήσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό) και προήλθαν από 43 μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για το 2019 και από 41 μονάδες για το 2019.