Τα μεγαλύτερα αδέλφια είναι πιο πιθανό να έχουν το ρόλο του διδάσκοντα από ό,τι τα μικρότερα αδέλφια. Αλλά μπορούν, επίσης, να εναλλάσσουν ρόλους δασκάλου και μαθητή.

Οι αλληλεπιδράσεις τους είναι σημαντικές για την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, όπως το να βλέπουν την άποψη του άλλου, να βιώνουν τις συνέπειες των πράξεων, να δημιουργούν μια κοινή εμπειρία με νόημα και να επιλύουν προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια θερμών αδελφικών αλληλεπιδράσεων, όπως το κοινό παιχνίδι, αναπτύσσονται φιλοκοινωνικές δεξιότητες.

Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν τη συνεργασία, την παροχή υποστήριξης και την ευγένεια.

Δείτε το βίντεο

@dichm7♬ original sound – dichm