ακοή

Τι ακούει περισσότερο το μωρό στη μήτρα; Οι περισσότεροι ήχοι που ακούει το μωρό σας μεταδίδονται... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ