ντροπαλό παιδί

Είναι το παιδί μου εσωστρεφές ή απλά ντροπαλό; Ποια η διαφορά ανάμεσα σε ένα εσωστρεφές και ένα... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ