παιδί με φανταστικό φίλο

Παιδί: Γιατί μιλάει στον εαυτό του; Είναι συνηθισμένο για ένα παιδί να μιλάει στον εαυτό... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ