Ο διαγωνισμός έληξε. Νικητής είναι ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ.