Σύμφωνα με την ειδικό σε θέματα γονιμότητας, Δρ Marilyn Glenville, σημαντικά περισσότερες είναι οι πιθανότητες σύλληψης όταν ο άντρας βρίσκεται από πάνω. Η στάση αυτή επιτρέπει βαθύτερη διείσδυση, επομένως το σπέρμα απελευθερώνεται πιο κοντά στον τράχηλο της μήτρας και είναι ευκολότερο να φτάσουν τα σπερματοζωάρια στο ωάριο. Γενικότερα, οι στάσεις που επιτρέπουν τη ροή του σπέρματος προς τη μήτρα και τις σάλπιγγες ευνοούν τη σύλληψη, σύμφωνα με την Glenville. Αντιθέτως, οποιαδήποτε στάση στο σεξ αντιτίθεται στο νόμο της βαρύτητας (για παράδειγμα με τη γυναίκα από πάνω), δυσκολεύει την πορεία των σπερματοζωαρίων προς το ωάριο που βρίσκεται στη σάλπιγγα.