Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που συχνά εμφανίζουν υπερβολικό θάρρος και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, ακόμα και όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το αντίθετο. Η γνωσιακή προκατάληψη έχει παρατηρηθεί έντονα και με συνέπεια σε ορισμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών επιχειρήσεων, των τραπεζιτών όπως και των ιατρών σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμικά πλαίσια.  Μάλιστα, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Sussex, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και σε παιδιά μόλις τεσσάρων ετών. Σύμφωνα, με την έρευνα, τα κορίτσια ήταν πιο επιτυχημένα σε ένα παιχνίδι καρτών καθώς ακολούθησαν μια πιο ασφαλή στρατηγική, ρισκάροντας λιγότερο.

Γνώση και όρια

Ο Δρ. Dominik Piehlmaier, Λέκτορας στον τομέα του Μάρκετινγκ στο Sussex Business School και συγγραφέα της μελέτης, δήλωσε: «Πολλές από τις γνώσεις που έχουμε αναφορικά με την κρίση και την λήψη αποφάσεων βασίζονται σε ενήλικες συμμετέχοντες, χωρίς όμως να σημαίνει ότι υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι τα άτομα αποκτούν μια γνωσιακή ψευδαίσθηση μόλις φτάσουν στην ενηλικίωση. Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις, που αυξάνουν τις γνώσεις ενός ατόμου αναφορικά με την δίκη του γνώση και τα όρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία για να ρυθμιστεί αποτελεσματικά η υπέρμετρη αυτοπεποίθηση.

Διαφορετικό φύλο, διαφορετική στρατηγική

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, τα κορίτσια ξεπέρασαν τα αγόρια κατά 2,87 αυτοκόλλητα μέσο όρο και ακολούθησαν μια στρατηγική με χαμηλότερο ρίσκο, επιλέγοντας, κατά το παιχνίδι τους, σχετικά πιο ασφαλείς κάρτες που προσέφεραν μικρότερα αλλά πιο βιώσιμα κέρδη. Ο Δρ. Dominik Piehlmaier πρόσθεσε πως τα αγόρια φαίνεται να ακολούθησαν μια διαφορετική προσέγγιση, που χαρακτηρίστηκε από πιο αργή αλλά σταθερή μάθηση.