ομιλία μωρού

Ανάπτυξη ομιλίας : Πότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί προτάσεις; Σε ποια ηλικία μπορείτε να περιμένετε ότι το μικρό... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ