παιδί και χρήματα

Η σχέση των παιδιών με τα χρήματα (10-15 ετών) Κάθε ηλικία έχει και διαφορετικό τρόπο κατανόησης και διαχείρισης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
21 ΑΠΡ
Ημερολόγιο Εγκυμοσύνης
Ημερολόγιο
Παιδιού
ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ