Τις πρώτες εβδομάδες της παραγωγής γάλακτος, έχετε και ένα αντανακλαστικό που απελευθερώνει γάλα από το στήθος και συνδέεται άρρηκτα με την ανταπόκριση στην ανάγκη του μωρού για θηλασμό. Ο συχνός θηλασμός ‘χαλιναγωγεί’ αυτό το αντανακλαστικό αλλά μέχρι τότε, πολλά εξωτερικά ερεθίσματα μπορούν να το πυροδοτούν.

Όταν ακούτε το μωρό σας ή ένα άλλο μωρό να κλαίει, όταν απλά σκέφτεστε το μωρό σας, όταν το μυρίζετε ή όταν κάθεστε στη θέση όπου συνήθως το θηλάζετε, είναι πράγματα που αρκούν για να απελευθερώσετε την ορμόνη ωκυτοκίνη. Αυτή προκαλεί τα κύτταρα παραγωγής γάλακτος να φέρουν το γάλα προς τις θηλές, όπου το παιδί μπορεί να το τραβήξει προς τα έξω.

Όσο περισσότερο θηλάζετε τις πρώτες μέρες και εβδομάδες, τόσο περισσότερο συγχρονίζεστε με την ανάγκη του μωρού και οι αυθόρμητες ‘διαρροές’ εξαφανίζονται σταδιακά.