συναισθήματα

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα ακόμα και σε ξένες γλώσσες! Η διαφορετική γλώσσα δεν αποτελεί απροσπέλαστο φραγμό για την... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ