Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής τα βρέφη θα πρέπει ιδανικά να θηλάζουν αποκλειστικά, χωρίς δηλαδή να λαμβάνουν τίποτε άλλο (νερό, τσάι, ξένο γάλα, στερεές τροφές) για περίπου τους πρώτους 6 μήνες της ζωής τους. Πρόσφατα μια ομάδα ερευνητών από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ δημοσίευσαν μια έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition για το κατά πόσο η ποσότητα μητρικού γάλακτος στους 6 μήνες αρκεί για τα βρέφη.   Το ερώτημα που προσπάθησε να απαντήσει η έρευνα ήταν: τα βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά μεταξύ 4 και 6 μηνών λαμβάνουν περισσότερο γάλα στην ηλικία των 6 μηνών, σε σύγκριση με τα βρέφη που από 4 μηνών λαμβάνουν μητρικό γάλα σε συνδυασμό με στερεές τροφές; 119 βρέφη από ιατρικά κέντρα στην Ισλανδία έλαβαν μέρος στη μελέτη προοπτικά από την γέννησή τους. Όλα είχαν θηλάσει αποκλειστικά για τους πρώτους 4 μήνες. Έπειτα τα βρέφη στην ηλικία των 4 μηνών με τυχαίο τρόπο χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μια ομάδα συνέχισε τον αποκλειστικό θηλασμό μέχρι 6 μηνών, ενώ η άλλη συνέχισε τον θηλασμό εισάγοντας παράλληλα από τους 4 μήνες και στερεές τροφές. Σε όλα τα παιδιά μετρήθηκαν τα σωματομετρικά τους (βάρος, μήκος), η σύνθεση σώματος και η ημερήσια πρόσληψη μητρικού γάλακτος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα βρέφη που θήλαζαν αποκλειστικά στους 6 μήνες προσλάμβαναν κατά μέσο όρο 83 γραμμάρια περισσότερο μητρικό γάλα στο 24ωρο, ισοδύναμο με 56 θερμίδες το 24ωρο παραπάνω από ό,τι τα βρέφη που δεν θήλαζαν αποκλειστικά. Πιο συγκεκριμένα, στους 6 μήνες και με αποκλειστικό θηλασμό τα βρέφη έπαιρναν κατά μέσο όρο 900 γραμμάρια μητρικού γάλακτος την ημέρα, ενώ η δεύτερη ομάδα βρεφών που έτρωγαν και στερεές τροφές έπαιρναν 818 γραμμάρια μητρικού γάλακτος την ημέρα. Η δεύτερη ομάδα βρεφών που θήλαζαν καταναλώνοντας παράλληλα και στερεές τροφές προσλάμβαναν κατά μέσο όρο 63 θερμίδες σε κάθε γεύμα στερεών τροφών. Οι εκτιμώμενες ημερήσιες προσλήψεις ενέργειας ήταν παρόμοιες για τις δύο ομάδες βρεφών (560 – 570 θερμίδες το 24ωρο). Επιπλέον οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα βρέφη με αποκλειστικό θηλασμό στους 6 μήνες είχαν παρόμοιες σωματομετρικές μετρήσεις και σύνθεση σώματος με εκείνα που στους έξι μήνες έτρωγαν και στερεές τροφές, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο γκρουπ. Συμπέρασμα: στους έξι μήνες ζωής, ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός δεν έχει αρνητική επίπτωση στην βρεφική ανάπτυξη ή στην σύνθεση του σώματος, και επιπλέον η πρόσληψη ενέργειας και θερμίδων είναι παρόμοια με εκείνη βρεφών που καταναλώνουν στερεές τροφές σε αυτήν την ηλικία. Στους 6 μήνες ζωής, η παραγωγή μητρικού γάλακτος μπορεί να διατηρήσει την πρόσληψη ενέργειας για το παιδί. Τα συμπεράσματα αυτής της σημαντικής έρευνας που έρχεται από το μέλλον επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την θέση των διεθνών οργανισμών που συνιστούν τα βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά να συνεχίζουν να θηλάζουν αποκλειστικά και μετά τους 4 μήνες της ζωής τους μέχρι και περίπου 6 μηνών και να μην λαμβάνουν στερεές τροφές από 4 μηνών.