Αυτή η ερώτηση είναι σαν να αναρωτιέσαι’ πώς μαθαίνω καλύτερα: μέσα από τις οδηγίες ή με το να εξερευνήσω μόνος μου’; Η απάντηση είναι ότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Επομένως, το ίδιο ισχύει και για τα μωρά. Χρειάζεται και τα δύο είδη παιχνιδιών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Οι δραστηριότητες με δομή βοηθούν στο να παρουσιάσετε στο παιδί νέες ιδέες. Αν του δείξετε πώς να τοποθετεί τα παιχνίδια του με βάση το μέγεθος, μαθαίνει την έννοια της σειράς. Αλλά για να το αντιληφθεί πλήρως, πρέπει να το εξασκήσει μόνο του. Εξίσου σημαντικό είναι να παρατηρεί εσάς όταν το κάνετε για να παίρνει ιδέες.

Μακροπρόθεσμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να παίρνουν πολλές ιδέες και ευκαιρίες για παιχνίδι αλλά οι ενήλικοι να αποσύρονται στη διαχείριση του παιχνιδιού. Εκείνο είναι που θα αποφασίσει τι θα κάνει με την πληροφορία που έχει πάρει. Εκείνοι είναι οι καλύτεροι κριτές στο πώς θα πρέπει να παίζουν και μέσα από αυτόν τον τρόπο ξετυλίγουν τη δική τους προσωπικότητα