Τα time out είναι ένα από τα πιο δημοφιλή «εργαλεία» για την πειθαρχία των παιδιών. Μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενημερώσετε τα παιδιά πότε η συμπεριφορά τους είναι απαράδεκτη, χωρίς να κλιμακωθεί η κατάσταση, κάτι το οποίο μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των παιδιών από αυτό που θέλετε να μάθουν.

Αλλά, όπως κάθε «εργαλείο», τα time out πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, εάν θέλετε να είναι αποτελεσματικά. Εάν έχετε δοκιμάσει να χρησιμοποιήσετε χρονικά διαστήματα και το παιδί σας δεν φαίνεται να λαμβάνει το μήνυμα, ίσως είναι καιρός να αναθεωρήσετε πότε και γιατί τα χρησιμοποιείτε.

Υπάρχει μια σειρά από σχολές σκέψης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να τα αναπτύξετε, αλλά όποια κι αν επιλέξετε, η συνεχής χρήση των time out μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν ποιες συμπεριφορές δεν είναι κατάλληλες.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τα time out;

Η έρευνα δείχνει ότι η πιο αποτελεσματική μορφή ανατροφής των παιδιών συνδυάζει τη στοργή αφενός κι αφετέρου τις σταθερές συνέπειες όταν ενεργούν ακατάλληλα. Τα time out σας βοηθούν να γνωστοποιήσετε ότι η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη χωρίς να «ρίξετε λάδι στη φωτιά». Και σε αντίθεση με τις συναισθηματικές αντιπαραθέσεις, τα time out δίνουν και στα δύο μέρη τον χρόνο και τον χώρο που χρειάζονται για να ηρεμήσουν.

Το νόημα του time out δεν είναι να ντρέπεστε ή να τιμωρείτε το παιδί σας, αλλά να διαχέετε μια συναισθηματική κατάσταση, να βοηθήσετε το παιδί σας να αλλάξει ταχύτητα, να μάθει να διαχειρίζεται την απογοήτευση και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του.

Tips για αποτελεσματικά time out

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την μέθοδο διαπαιδαγώγησης των παιδιών, λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Προειδοποιείστε τα παιδιά εκ των προτέρων ότι η συμπεριφορά τους θα έχει ως αποτέλεσμα το «διάλειμμα»
  • Χρησιμοποιείστε ένα προκαθορισμένο μέρος για το «διάλειμμα»
  • Δώστε «διάλειμμα» άμεσα, με μία σύντομη πρόταση
  • Κρατείστε το «διάλειμμα» σύντομο
  • Ξεκαθαρίστε ότι θα πρέπει να μείνουν ήρεμα όσο διαρκεί το «διάλειμμα»
  • Μην δίνετε προσοχή στα παιδιά κατά την ώρα του «διαλείμματος»
  • Χρησιμοποιείστε το «διάλειμμα» ενσυνείδητα και όχι τυχαία
  • Απομακρύνετε τα ανταποδοτικά ερεθίσματα όσο το παιδί είναι σε «διάλειμμα»
  • Εάν ένα παιδί παραβεί το χρονικό περιθώριο, δώστε παράταση σε αυτό, μετακινώντας το παιδί σε έναν εφεδρικό χώρο από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει (π.χ υπνοδωμάτιο). Μόλις ηρεμήσει θα πρέπει να επιστρέψει στην καρέκλα του time out και ο χρόνος που πρέπει να μείνει εκεί ξαναρχίζει

Μετά το time out

Όταν στα παιδιά δίνονται time out για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σας, με το που θα τελειώσουν θα πρέπει να τους ζητήσετε να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε εργασία τους είχατε ζητήσει να κάνουν πριν από αυτό το «διάλειμμα». Αυτό τα βοηθά να καταλάβουν ότι τα time out δεν είναι δρόμοι διαφυγής.

Μόλις τελειώσει το χρονικό όριο, θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά την προσοχή τους, επαναφέροντάς τα σε ό,τι κάνουν/δουλεύουν/παίζουν ώστε να μπορέσετε να τα επαινέσετε για μια θετική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, εάν το παιδί σας ολοκληρώσει το χρόνο του και μετά παίξει απαλά με το σκυλί, είναι ανάγκη να του επισημάνετε τι έκανε σωστά. Αυτό καθησυχάζει το παιδί σας ότι, αν και έπρεπε να πάει στο time out, είναι επίσης πλήρως ικανό να κάνει καλά και θετικά πράγματα που σας κάνουν περήφανους και στοργικούς για εκείνον