Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι, θεωρείται φυσιολογικό. Τα παιδιά ξεκινούν να αναπτύσσουν προτίμηση στο χέρι μεταξύ των 18 και 24 μηνών. Η πρώτη ένδειξη της κυριαρχίας του χεριού εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Εκεί φαίνεται από το πώς κρατάει το κουτάλι που του δίνετε. Το ίδιο ισχύει και για το πόδι, το μάτι ή το αυτί. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις παιδιών που είναι αμφιδέξιοι μέχρι την ηλικία των 3 ή 4 (σπανιότερα μέχρι τα 5 ή 6).

Κάποιες φορές, η προτίμηση του παιδιού στο ένα χέρι ή πόδι συνδυάζεται με τη διστακτικότητα ή την έλλειψη ικανότητας να χρησιμοποιήσει το άλλο. Ίσως να πρόκειται για ημιπληγία, μία μορφή εγκεφαλικής παράλυσης που επηρεάζει τη μία πλευρά του σώματος και αναγνωρίζεται από τους γιατρούς στο πρώτο έτος της ζωής του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώστε το γιατρό ώστε να κάνει έναν αναπτυξιακό έλεγχο.