Αυτό εξαρτάται. Μία καθυστέρηση μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα μίας μεγαλύτερης συνθήκης, όπως είναι η δισχιδής ράχη, η εγκεφαλική παράλυση ή ο αυτισμός. Αλλά μία καθυστέρηση μπορεί απλά να σημαίνει ότι το παιδί χρειάζεται μερικές ακόμα εβδομάδες ή μήνες για να ‘προλάβει’ τους συμμαθητές του. Κάποια παιδιά έχουν καθυστέρηση σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως το περπάτημα, αν και οι υπόλοιπες δεξιότητες αναπτύσσονται με κανονικούς ρυθμούς. Αν αυτή είναι η περίπτωση του δικού σας παιδιού, μπορεί απλά να σημαίνει ότι συγκεντρώνεται τόσο σκληρά στο να μιλήσει ή να κατανοήσει λέξεις, που μπορεί ο εγκέφαλος να έχει κάνει για λίγο πίσω και να ξαναδουλέψει όταν είναι έτοιμος.

Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρείτε τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Πολλά πράγματα μπορούν να καθυστερήσουν την ομιλία, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων στην ακοή ή του εγκεφάλου. Ένα πρόβλημα με το λάρυγγα, το λαιμό ή τη ρινική περιοχή μπορεί να είναι τα αίτια αργοπορίας στην ομιλία. Όσο νωρίτερα το εντοπίσετε, τόσο πιο γρήγορα αξιολογείται και είναι θεραπεύσιμο.

Αν το παιδί καθυστερεί στην ομιλία αλλά ο γιατρός δεν βρίσκει κάποιο πρόβλημα, βοηθά να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας ότι υπάρχει γκάμα στην ανάπτυξη κάθε παιδιού και ότι μπορείτε να το βοηθήσετε με το να εξασκήσετε περισσότερο τη μεταξύ σας επικοινωνία. Διαβάστε μαζί βιβλία, πείτε τραγουδάκια και μιλήστε μαζί του σε κάθε ευκαιρία που θα βρείτε.