όραση

Ερευνητές στις ΗΠΑ αποκατέστησαν την όραση σε τυφλά ποντίκια Τα τρωκτικά με γλαύκωμα έβλεπαν πια κανονικά, ενώ τα... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ