Κι όμως μια αδερφή είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στα αγόρια μας!  Οι αδερφές, μεγαλύτερες ή μικρότερες, δεν είναι πάντα η χαρά της ζωής για τα αγόρια. Και αυτό εν μέρει εξηγείται, μια που συνήθως, οι γονείς είναι πιο επιεικείς με το κορίτσι, ή συνήθως αγκαρεύουν τα αγόρια τους να προσέχουν τα κορίτσια! Να όμως που, τελικά, μια αδερφή είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούν να συμβούν σε όλους μας, σύμφωνα με την επιστήμη.  Πιο συγκεκριμένα, βάσει μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το De Montfont University και το Ulster University, αποδείχθηκε πως το να έχεις μια αδερφή (ανεξάρτητα με τη σειρά γέννησης) σε κάνει πιο αισιόδοξο και πιο ευτυχισμένο άνθρωπο. Για τις ανάγκες της έρευνας  571 άνθρωποι νεαρής ηλικίας, από 17 έως 25 ετών, ερωτήθηκαν για τη ζωή τους, συμπληρώνοντας ψυχολογικά τεστ και ερωτηματολόγια τα οποία αναφέρονταν σε διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ψυχικής υγείας και της θετικής στάσης ζωής.   Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όσοι είχαν αδερφές, ήταν πιο χαρούμενοι και αισιόδοξοι άνθρωποι. Απ′ ότι φαίνεται, οι αδερφές ενθαρρύνουν τα αγόρια αδέρφια τους να είναι πιο επικοινωνιακά και να εκφράζουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους, το οποίο οδηγεί σε καλή ψυχική υγεία.  Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της έρευνας, τον καθηγητή Tony Cassidy, οι αδελφές φαίνεται πως ενθαρρύνουν έναν πιο ανοιχτό τρόπο επικοινωνίας και μια συνοχή ανάμεσα στην οικογένεια. Οι αδελφοί, ωστόσο, φαίνεται να έχουν την αντίστροφη επίδραση. Η συναισθηματική έκφραση είναι θεμελιώδους σημασίας για την καλή ψυχολογική υγεία και οι αδελφές την προωθούν μέσα στην οικογένεια. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι τα αγόρια έχουν μια φυσική τάση να μην μιλάνε για πράγματα (που τα απασχολούν). Υπάρχει μια συνωμοσία σιωπής που τα κάνει να μην μιλούν. Τα κορίτσια έχουν την τάση να την σπάνε! .